Korup Blomstrer

Gruppen bag Korup Blomstrer har udsendt denne meddelelse her i slutningen af august 2023:

Kære Alle,

Det er med stor glæde og stolthed at vi kan meddele, at Korup for imponerende femte gang har ansøgt om OG modtaget kr. 200.000,- fra Borgerne Bestemmer-puljen under Odense Kommune.

Det er fantastisk og giver endnu engang mulighed for at små og store projekter kan blomstre op i vores dejlige bydel.

Alle borgere opfordres derfor nu til at lægge hovedet i blød – tænk stort og småt – hvordan skal pengene bruges? Det er op til os alle sammen hver især – for VI bestemmer hvordan Korup skal blomstre i 2023

Vores erfaring har dog vist, at nogle projekter kan være svære at gennemføre, hvis de kræver for mange godkendelser af diverse myndigheder. Derfor håber vi at se flere ”event-baserede” projekter, som kan styrke fællesskabet i Korup, og som kan skabe oplevelser på anden vis.

Vigtige datoer:

Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2023

Afstemningsdag: Lørdag den 2. december 2023 kl. 10.00-12.00
Sted: Området ved indkøbscentrene i Korup

Nærmere info om ansøgningsprocedure, -skema mv. følger snarest og vil blive tilgængeligt på Korup Lokalråds hjemmeside.

/Projektgruppen

Skema til ansøgning kan hentes her: Ansøgningsskema 2023 – Korup Blomstrer.


Miljøundersøgelse

By- og Kulturudvalget har den 16-08-2023 vedtaget at indstille til Byrådet, at der afsættes midler til at få foretaget en forureningsundersøgelse af Højbjergområdet. 

Se den fulde tekst i indstillingen under fanebladet “Højbjerg”!


Søndag den 11. juni 2023 arrangerede Korup Lokalråd affaldsindsamling.

Indsamlerne mødtes kl. 9 i KKIC til fælles morgenbord, hvor formanden for rådet, Marlene Dyrelund Gemmer, bød velkommen. 

Man blev vejledt om, hvilke ruter der skulle følges, og så gik man i gang med indsamlingen.  

TV-Korup var som sædvanligt på pletten for at orientere folk i Korup-området. Indslaget kan ses her  https://www.tvkorup.dk/?vimeography_gallery=199&vimeography_video=836907584


Om at gøre foreningstilbud i Korup Sogn synlige.                                   Korup Lokalråd har nedsat en arbejdsgruppe, som skal skulle virke for at få lavet en folder, hvor områdets foreningstilbud blev beskrevet. Derfor var der indkaldt til møde onsdag den 22. februar kl. 19.  

 Imidlertid  var der ikke særlig stor tilslutning fra foreningerne – der var ikke mange tilmeldinger til mødet, så det blev aflyst.

Arbejdsgruppen arbejder videre, men med et andet grundlag. Det vil senere fremgå her på siden, hvordan man vil gøre foreningstilbud mere synlige.