Generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling i Korup Lokalråd onsdag den 20. marts kl. 19 i personalerummet på Korup skole. Generalforsamling den 20. 3. 2024 Lokalrådet 


Historisk vandreture

Den historiske vandretur 2, som blev af aflyst, vil blive gennemført søndag den 7. april 2024 kl. 14.  Den vil følge samme rute som beskrevet herunder.

Korup Lokalråd har i samarbejde med Korup-Ubberud lokalhistorisk forening arrangeret nogle vandreture, hvor det er muligt at blive orienteret om interessante mennesker, spændende begivenheder og særlige bygninger fra det tidligere Korup Sogn.

Den første foregik søndag den 1. oktober kl. 14. 2023. Mødestedet var den gamle station, Åbakkevej 52 i Korup. Der var mødt rigtig mange op for at følge med på turen, som var beskrevet i en folder – her gengivet på to A4 ark historisk vandretur 1

Den anden skulle have foregået søndag den 19. november kl. 13.30 med mødested KKIC, Præstevej 12 i Korup. Turen er beskrevet i en folder, som kan ses her på to sider A4 historisk vandretur 2


Miljøundersøgelse

By- og Kulturudvalget har den 16-08-2023 vedtaget at indstille til Byrådet, at der afsættes midler til at få foretaget en forureningsundersøgelse af Højbjergområdet. 

Se den fulde tekst i indstillingen under fanebladet “Højbjerg”!