4. Korup Blomstrer

Odense kommune har bevilget et pengebeløb til 10 lokalområder i kommunen, efter at disse har søgt. Formålet med midlerne er, som det hedder, at fremme det lokale engagement og styrke fællesskabet i lokalområderne. Midlerne i lokalområderne skal fordeles efter princippet ”Borgerne bestemmer” – yderligere orientering kan fås på kommunens hjemmeside https://www.odense.dk/borgernebestemmer

Korup er et af de lokalområder, som har fået bevilget et beløb, nemlig 200.000 kr. samt et mindre beløb på 20.000 kr., der kan bruges på udgifter for at gennemføre projektet. Som tidligere nævnt kaldes projektet her for ”Korup blomstrer”. Benævnelsen kan forstås bogstaveligt, men også i overført betydning – ved at vores lokalområde blomstrer af virkelyst og aktiviteter.

I forbindelse med gennemførelse er af ”Korup blomstrer” er der knyttet nogle krav, som her meget kort vil blive beskrevet:

En styregruppe.

Der er skal være en styregruppe, der sikrer, at projektet gennemføres efter nogle retningslinjer. Styregruppen skal være bredt sammensat.

Styregruppen her i Korup består af:

Marlene Dyrelund Gemmer, Korup Lokalråd

Simon Hempel-Jørgensen, Korup skole

Hanne Præst, Aktiv Korup

Bodil Nielsen, Formand for Grævlingehuset, Korup

Thomas Agriris, Korup teater- og forældreforening

Brian Dansbo, Korup Idrætsforening

Formidling og opfordring til at komme med ideer

Det næste trin i forløbet er formidlingen til medborgerne i området. Alle borgere i Korup skal altså orienteres om projektet, sådan at den enkelte har mulighed for at være deltagende. 

Man opfordres til at komme med ideer til projekter, som kan være til gavn for lokalsamfundet – i overensstemmelse med formålet: At fremme det lokale engagement og styrke fællesskabet.

I vedlagte skrivelse har styregruppen nærmere beskrevet om at komme med ideer, hvordan de fremsættes – og i det hele taget nogle rammer for ”Korup Blomstrer”.

Der blev afholdt en såkaldt ”Korup Blomstrer, ide-aften”, hvor man orienterede om, hvordan det kan gribes an. Det foregik den 16. august 2018 kl. 17.00 – 18.00 i KKIC.

Sidste frist for at komme med forslag var den 28. oktober.

Afstemning

De forslag til projekter, som var indkommet,  blev sendt til afstemning blandt alle borgere i Korup.

Afstemningsdagen var den 1. december 2018. Her blev det afgjort hvilke projekter, der vil blive gennemført og dermed, hvordan de 200.000 kr. vil blive anvendt.