Højbjerg-banen

Korup Lokalråd er involveret i et projekt om den tidligere motocross-bane i Højbjerg.

I sommeren 2020 overgik området til Odense kommune efter aftale med Fyns Motor Sport, som til gengæld for Højbjergbanen fik et område til en ny bane i den østlige del af kommunen.

Byrådet besluttede, at området skal bruges til folkeoplysende, fritids- eller rekreative aktiviteter. I referatet fra byrådsmødet januar 2017 står der:

På kortet herunder over noget af Højbjerg-området udgør banen af matrikel-numrene 2c, 1c og 2d. Området ligger i Ubberud sogn – skellet til Korup sogn er Ryds å, som ses nord for de tre matrikler.

Da Korup Lokalråd gennem længere tid nøje havde fulgt processen om mageskift mellem kommunen og motorklubben, indgik rådet et samarbejde med konsulent fra Odense kommune for at få den lokale befolkning og andre til at involvere sig i en drøftelse af, hvad området skal bruges til.

 Nogle arbejdsgrupper under Lokalrådet blev nedsat. Medlemmerne her består af folk især uden for rådet.

Højbjerggruppen er en arbejdsgruppe, hvis formål er at virke overordnet og i samarbejde med forvaltningen i kommunen. Der er 6 medlemmer, som repræsenterer begge sogne.

Sti-gruppen er en arbejdsgruppe, som søger at finde muligheder for at etablere en sti-forbindelse mellem sognene. Dette indebærer en bro over åen. Gruppens 7 medlemmerne er alle fra Korup sogn.

I juni 2020 blev afholdt et offentligt informationsmøde på Korup skole. Her skulle Højbjerg-områdets fremtid drøftes. Oplæg til mødet var bl.a. et indslag fra TV-Korup (kan ses på TV-Korups hjemmeside).

Referatet fra mødet kan ses ved at trykke på den grønne tekst. Referat fra informationsmøde om Højbjergområdet

Åbent hus

Korup lokalråd inviterede til åbent hus-arrangement på den gamle Højbjergbane lørdag d. 5. september 2020 fra kl. 10.00 til 13.00.

Der kom ca. 40 besøgende til arrangementet. TV Korup lavede denne optagelse 

September 2020

Åbning af området

I løbet af foråret 2021 foregik der en oprydning, og i juli blev området åbnet for offentligheden med denne vejledning:

Åbning af Højbjergbanen – sommeren 2021
Naturområdet med den tidligere motocrossbane på Højbjergvej 121 åbnes for alle interesserede. Odense Kommune, der ejer området, har valgt at give alle borgere mulighed for at færdes på Højbjergbanen. Det foregår på følgende måde:
Man må færdes på hele området, både den forreste del op mod klubhuset (gul på kort), samt den bagerste del, hvor der har været kørt motorløb (blå på kort). Vær opmærksom på, at al færdsel er på eget ansvar. Særligt på den bagerste del af området findes stadig affald så som jernstænger og lign., der stikker helt eller delvist op af jorden. Da der mangler en miljøvurdering på den bagerste del af området, er det ikke tilladt af grave i jorden dér (fx hvis man er på jagt efter insekter).
Naturen vokser vildt med højt græs og krat, og det bagerste område er skudt i skov. Støvler og lange bukser er derfor gode, hvis man vil rundt på området. Til gengæld er den uberørte fauna og flora en oplevelse værd!
Stiforbindelse til Hole Skov er ikke etableret. Der findes altså ikke en vej over Ryds Å til Hole Skovvej og Korup, hvorfor det ikke er muligt at gå en rundtur med passage over åen uden at krydse privat ejendom. Adgang til området sker ad Højbjergvej både ud og hjem. Af hensyn til Højbjergbanens private naboer bedes dette respekteres af alle, så der ikke unødigt skabes en modvilje til en mulig fremtidig stietablering. Det er muligt at parkere umiddelbart inde på den forreste del af området (det gule felt på kortet).
Klubhuset er aflåst og står i samme stand, som det blev efterladt, da Fyens Motor Sport forlod området for flere år siden. Tag gerne et kig ind ad vinduerne, når du kommer forbi!
I samarbejde med Odense Kommune ønsker vi alle interesserede god fornøjelse med udforskningen af den særlige natur på Højbjergbanen.

Venlige hilsner fra Højbjerggruppen og Korup Lokalråd