3. Aktuelt

Korup Lokalråd indkalder foreninger og andre til samarbejdsmøde den 16. januar 2019.

Dagsorden: Indkaldelse til samarbejdsmøde i Korup 16.1. 2019


Afstemningen til Korup Blomstrer foregik 1. december på butikstorvet.

Afstemningen drejede sig om at fordele 27.500 kr. mellem fire projekter. Disse projekter havde fået tildelt de penge, som der var blevet søgt om. Da der yderligere var et beløb til overs, skulle afstemningen afgøre, hvordan beløbet forholdsvis skulle deles mellem projekterne.

Resultatet af valget blev sådan:
Projekt nr. 1 – Byskilte fik 17 stemmer. Projektet får tildelt 4.174,10 kr. og har ialt  104.174,10 kr. til rådighed.
Projekt nr. 2 – Legeplads fik 29 stemmer. Det får 5.7120,54 kr. og har ialt  57.120,54 kr.
Projekt nr. 3 – Pilehytter fik 37 stemmer og dermed 9.084,82 kr. Projektet har nu ialt 19.084,82 kr.
Projekt nr. 4 – Haveanlæg fik 29 stemmer, og dermed 7.120,54 kr. Ialt får projektet 19.620,54 kr.
Den samlede stemmeprocent var 2,7 % hvilket svarer til 112 gyldige stemmer og 1 ugyldig.