8. Referater

Referater af Lokalrådets møder i 2018

1. Møde i Lokalrådet 16.1.18

2. Møde i Lokalråd den 22. februar

3. møde den 11. april 2018

3a. møde, ekstraordinært den 3. maj 2018

4. møde den 13. juni 2018

5. møde den 14. august 2018

6. møde, den 4. dec. 2018

Møder i 2019

1. møde, den 29. jan. 2019

Referat af generalforsamling 26.2.19

Formandens beretning, Korup Lokalråd 2019

Referater af møder med foreninger

referat af samarbejdsmøde 23.8.17

referat af samarbejdsmøde 17.4.18

referat af samarbjedsmøde de 16.1.19