Referater af Lokalrådets møder

2020

1. Referat af Lokalrådsmøde d. 14. jan. 2020

2. Referat af møde i Lokalrådet d. 18.6.2020

3. Referat af møde i Lokalrådet d. 19.10. 2020

Referat af generalforsamling 2020

Formandens beretning Korup Lokalråd 2020

2019

1. møde, den 29. jan. 2019

2. møde i lokalrådet 19.3. 2019

3. møde i Lokalrådet 28.5. 2019

4. møde i Lokalrådet 3.9. 2019

Referat af generalforsamling 26.2.19

Formandens beretning, Korup Lokalråd 2019

2018

1. Møde i Lokalrådet 16.1.18

2. Møde i Lokalråd den 22. februar

3. møde den 11. april 2018

3a. møde, ekstraordinært den 3. maj 2018

4. møde den 13. juni 2018

5. møde den 14. august 2018

6. møde, den 4. dec. 2018

Referat af borgermøde 21.3.18

Referater af møder med foreninger

referat af samarbejdsmøde 23.8.17

referat af samarbejdsmøde 17.4.18

referat af samarbjedsmøde de 16.1.19